نشریه مدیریت شهری نوین-سنگ سیاه مسئله ای که بیش از هر چیز در طراحی و شهرسازی عصر حاضر از آن غفلت می شود، فضاها و بناهای تاریخی ارزشمند در بافت کهن شهرهاست. بنا و فضاهای شهری برای مردمی طراحی و ساماندهی می شوند که در آن زندگی می کنند… دانلود […]

ادامه مطالب  

نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان پدده تکدی گری معضلی جهانی و اجتماعی و در عین حال هشدار دهنده است. تقریبا هیچ شهری در دنیا نیست که متکدی نداشته باشد. همه ما هر روزه در معابر و خیابان ها شاهد حضور افرادی در سنین مختلف هستیم… دانلود فایل pdf نشریه ⬅ […]

ادامه مطالب  

کنفرانس بین المللی- هویت کالبدی شیراز دیدگاه های حاکم بر توسعه شهر مدرن، انسان و شهر معماری را از معنا بیگانه ساخته و و با تولید انبوه فضاهای بی هویت انسان را در بی مکانی، بی هویتی و تجارت حسی محدودتر رها کرده اند. به طور کلی می توان از […]

ادامه مطالب  

کنفرانس بین المللی- مقایسه مجتمع های مسکونی امروزه توسعه پایداری شهری یکی از بحث های بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی است؛ به طوری که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی را در بر می گیرد. در این رابطه مسکن مهم ترین عنصر شهری است که در توسعه […]

ادامه مطالب  

کنفرانس بین المللی- قیمت زمین زمین به عنوان عامل تعیین کننده در مسکن است و در بازار آزاد، بالاترین نسبت را در بین کلیه عوامل مسکن به خود اختصاص می دهد. زمین مورد نیاز برای ایجاد مسکن باید قیمتی مناسب داشته باشد… دانلود فایل pdf مقاله ⬅ کنفرانس بین المللی – […]

ادامه مطالب