نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان پدده تکدی گری معضلی جهانی و اجتماعی و در عین حال هشدار دهنده است. تقریبا هیچ شهری در دنیا نیست که متکدی نداشته باشد. همه ما هر روزه در معابر و خیابان ها شاهد حضور افرادی در سنین مختلف هستیم… دانلود فایل pdf نشریه ⬅ […]

ادامه مطالب