نشریه مدیریت شهری نوین-سنگ سیاه مسئله ای که بیش از هر چیز در طراحی و شهرسازی عصر حاضر از آن غفلت می شود، فضاها و بناهای تاریخی ارزشمند در بافت کهن شهرهاست. بنا و فضاهای شهری برای مردمی طراحی و ساماندهی می شوند که در آن زندگی می کنند… دانلود […]

ادامه مطالب  

نشریه مدیریت شهری نوین- متکدیان پدده تکدی گری معضلی جهانی و اجتماعی و در عین حال هشدار دهنده است. تقریبا هیچ شهری در دنیا نیست که متکدی نداشته باشد. همه ما هر روزه در معابر و خیابان ها شاهد حضور افرادی در سنین مختلف هستیم… دانلود فایل pdf نشریه ⬅ […]

ادامه مطالب