همایش بین المللی- فروش تراکم فروش تراکم مازاد تاثیرات متفاوتی بر ابعاد مختلف توسعه شهری دارد ولی به طور کلی زمینه ساز تغییر عمده در دو زمینه ی “تراکم جمعیتی شهر” و “تراکم ساختمان” می گردد که مبنای وقوع مسائل بعدی می باشند… دانلود فایل pdf مقاله ⬅ همایش بین المللی […]

ادامه مطالب