شروع بکار رسمی دکتر خداشناس در شهرداری گراش

دکتر خداشناس رسما کار خود را در شهرداری گراش شروع نمودند

یازدهمین شهردار گراش،طی دیداری با حضور کارمندان و کارکنان شهرداری رسما کار خود را بعنوان شهردارگراش اغاز نمودند.اولین روز به اتفاق دکتر حسنی ریس شورای شهر و دکتر فتحی عضو شورا طی نشستی

با کارمندان شهرداری دیدار نمودند در ابتدا دکتر حسنی با بیان اینکه دکتر خداشناس از پاکدست ترین و متخصص ترین نیروهای خدوم استان است ابراز امیدواری کردند با حضور دکتر خداشناس روند اجرایی پروزه ها و برنامه های شهرداری و شورا با درایت بهتر و با کیفیت و سرعت بیشتر انجام گیرد و از کلیه نیروها خواست که تا با همدلی و تعامل بیش از پیش در خدمت شهروندان باشند. دکتر خداشناس هدف از انتخاب شهر گراش از میان سایر پیشنهادها

نگینه تشیعه بودن و ولایتمداری است ودر ادامه به برنامه های توسعه شهر گراش و سرعت پروزه های عمرانی اشاره نمودند و از کلیه کارمندان شهرداری خواست با رعایت احترام به ارباب رجوع ودر اسرع وقت در انجام امورات کوشا باشند وبا صداقت در کارهای معوله کوشا باشند و تلاش برای رضای خدا وشهروندان سر لوحه کار خود قرار دهند و…….